Kategorije predmetov:


Seminar 1 (1. skupina)
Predavatelj: Bor Plestenjak
Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom  
Seminar 1 pri doc. dr. Boru Plestenjaku.
Diferencialna geometrija
Predavatelj: Pavle Saksida
Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom  
Diferencialna geometrija za 3. in 4. letnik univerzitetnega študija matematike.
Algebra 3
Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom  
Napišite jedrnat in zanimiv odstavek, ki pojasni za kaj gre v tem predmetu
Teorija mere
Asistent: Nika Novak
Predavatelj: Roman Drnovšek
Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom  

Spoznamo abstraktni Lebesgueov integral, na katerem temeljita sodobni verjetnostni račun in statistika.

Analiza 3
Učitelj: Bojan Magajna
Asistent: Irena Majcen
Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom  

Analiza 3 za 3. letnik univerzitetnega študija matematike.

Funkcionalna analiza
Učitelj: Peter Semrl
Asistent: Tomaž Kosem
Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom  

Predmet obravnava Banachove prostore in omejene linearne operatorje med njimi (Hahn-Banachov izrek, izrek o odprti preslikavi, princip enakomerne omejenosti, Hilbertovi prostori, spektralna teorija, kompaktni operatorji ...).

Numerična linearna algebra
Učitelj: Bor Plestenjak
Asistent: Gašper Jaklič
Domače naloge: Primož Lukšič
Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom  
Numerično reševanje linearnih sistemov, predoločenih sistemov, računanje lastnih vrednosti in lastnih vektorjev.
Numerične metode
Učitelj: Bor Plestenjak
Asistent: Andrej Muhič
Domače naloge: Primož Lukšič
Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom  

Ukvarjamo se z numeričnim reševanjem različnih matematičnih problemov: nelinearne enačbe, linearni sistemi, predoločeni sistemi, problemi lastnih vrednosti, interpolacija, numerično odvajanje in integriranje, diferencialne enačbe.