Kategorije predmetov:


Analiza 4
Predavatelj: Pavle Saksida
Asistent: Bojan Gornik
Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom  
Analiza za 4. letnikuniverzitetnega študija matematike.
Diskretna matematika 2
Predavatelj: Riste Škrekovski
Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom  

 

Elementarna matematika
Asistent: Marjan Jerman
Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom  
Elementarna matematika za študente 4. letnika pedagoške matematike.
Funkcionalna analiza 2
Učitelj: Roman Drnovšek
Asistent: Tomaž Kosem
Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom  

Predmet obravnava lokalno konveksne prostore, šibke topologije, Banachove in C*-algebre ter teorijo operatorjev (Fredholmova teorija, normalni operatorji, von Neumannove algebre).

Klasična fizika
Asistentka: Andreja Šarlah
Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom  
Klasična fizika za 4. letnik matematike, pedagoška smer.
Numerična analiza
Predavatelj: Jernej Kozak
Asistentka: Marjeta Krajnc
Asistent: Vito Vitrih
Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom  
Pri predmetu se bomo ukvarjali z aproksimacijskimi problemi, interpolacijo, zlepki, numericnim odvajanjem in integriranjem, numericnim resevanjem navadnih in parcialnih diferencialnih enacb. 
Seminar 2: Permutacijske grupe
Vodja seminarja: Primož Potočnik
Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom  

Namen predmeta je dvojen:
1. Pridobiti nekaj izkušenj pri pisanju in predstavitvi matematičnih tekstov.
2. Spoznati se z osnovami teorije permutacijskih grup in simetrijami kombinatoričnih objektov.

Učenje z računalnikom
Predavatelj: Vladimir Batagelj
Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom  

Osnove o uporabi IT v izobraževanju.
Verjetnostni račun
Asistent: Gregor Šega
Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom  

Elementarna verjetnost, slučajne spremenljivke, pričakovana vrednost, pogojna pričakovana vrednost, rodovne in karakteristične funkcije, limitni izreki, markovske verige, procesi v zveznem času