Kategorije predmetov:


Optimizacija
Predavatelj: Martin Juvan
Asistent: Gregor Šega
Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom  
Linearno programiranje, problem razvoza, pretoka, problemi delitev
Matematika 3
Učitelj: Barbara Drinovec Drnovšek
Asistent: David Dolžan
Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom  

Matematika 3 za 3. letnik visokega strokovnega študija praktične matematike.

Matematično modeliranje
Učitelj: Emil Žagar
Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom  

Spopadli se bomo z naslednjo snovjo: uvod v LaTeX, osnove Matlaba,
optimizacija, variacijski račun, statistične simulacije, računalniško
podprto geometrijsko načrtovanje,...in še s čim.
Računalništvo 2
Učitelj: Matija Lokar
Asistent: Gregor Jerše
Asistent: Bor Harej
Ta predmet zahteva ključ za vpis
Tema predmeta so osnovne podatkovne strukture (vrsta, sklad, dvojiško drevo...) in določeni algoritmi.