Kategorije predmetov:


Računalništvo MAFI
Predavatelj: Andrej Bauer
Asistent: Andrej Vodopivec
Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom  
Računalništvo za 2. letnik matematične fizike.
Analiza II
Predavatelj: Peter Legiša
Asistent: Dejan Velušček
Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom  

V ANALIZI II za fizike obdelamo zahtevnejša poglavja matematične analize. To so med drugim: večkratni integrali, Fourierove vrste, navadne diferencialne enačbe, vektorska analiza, analitične funkcije, Fourierova in Laplaceova transformacija, parcialne diferencialne enačbe, variacijski račun.

Uvod v numerične metode
Učitelj: Andrej Kmet
Asistent: Emil Žagar
Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom  
Ukvarjali se bomo z napakami pri numeričnem računanju, z reševanjem nelinearnih enačb, numeričnim integriranjem in odvajanjem,
reševanjem sistemov linearnih enačb in numeričnim reševanjem
diferencialnih enačb.