Kategorije predmetov:


Diskretne strukture 2
Predavatelj: Riste Škrekovski
Asistent: Gregor Šega
Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom  
Napišite jedrnat in zanimiv odstavek, ki pojasni za kaj gre v tem predmetu
Linearna algebra 1
Asistent: Marjan Jerman
Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom  
Linearna algrebra za študente interdisciplinarnega študija računalništvo z matematiko, 1. del