Kategorije predmetov:


Linearna algebra 2
Asistent: Marjan Jerman
Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom  
Linearna algebra za študente interdisciplinarnega študija računalništvo z matematiko, 2. del
Numerične metode 1
Učitelj: Jernej Kozak
Asistent: Emil Žagar
Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom  
Govorili bomo o napakah pri numeričnem računanju, reševanju nelinearnih
enačb, reševanju sistemov linearnih enačb in reševanju problema lastnih
vrednosti.

Numerične metode 2
Predavatelj: Jernej Kozak
Asistent: Emil Žagar
Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom  

V okviru predmeta si bomo ogledali: aproksimacijo podatkov,
interpolacijo s polinomi, zlepke, numerično odvajanje, numerično
integriranje, numerično reševanje navadnih diferencialnih enačb in
robne probleme.

Teorija programskih jezikov
Učitelj: Andrej Bauer
Asistent: Iztok Kavkler
Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom  
Pri predmetu bomo obravnavali teorijo osnovnih družin programskih jezikov.
Kombinatorika
Predavatelj: Tomaž Pisanski
Asistent: Marko Boben
Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom  

Kombinatorika za študente 2. letnika IŠRM