Kategorije predmetov:


Mikroekonomija
Predavatelj: Aljoša Feldin
Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom  
Mikroekonomija je ekonomiji kot mehanika fiziki. Predmet seznanja študenta z osnovnimi ekonomskimi problemi in načini njihovega reševanja. Podrobno predstavi teorijo potrošnika in proizvodnje ter delovanje tržnih mehanizmov. Študentu daje osnovna analitična orodja, potrebna pri tem in kasnejših ekonomskih predmetih.