Operacijske raziskave - FRI
(OPRAZ)

 Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom

Predavatelj: Vladimir Batagelj
Asistent: Emil Žagar
Asistent: Arjana Žitnik


Uvod v operacijske raziskave za študente računalništva