Linearna algebra - FRI
(FRI-LA)

Predavatelj: Peter Legiša
Asistent: Marko Slapar


Predmet seznani poslušalca z vektorji in  z osnovami analitične geometrije v prostoru. Nadaljuje z matrikami in z reševanjem sistemov linearnih enačb. Ogledamo si še splošne vektorske prostore in linearne preslikave med njimi, vključno z lastnimi vektorji in lastnimi vrednostmi.