Uvod v numerične metode
(UNM)

 Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom

Učitelj: Andrej Kmet
Asistent: Emil Žagar


Ukvarjali se bomo z napakami pri numeričnem računanju, z reševanjem nelinearnih enačb, numeričnim integriranjem in odvajanjem,
reševanjem sistemov linearnih enačb in numeričnim reševanjem
diferencialnih enačb.