Kombinatorična optimizacija - PEF
(KOMBOPTPEF)

 Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom

Predavatelj: Vladimir Batagelj
Asistent: Primož Lukšič


Kombinatorična optimizacija je predmet 4. letnika smeri matematika-računalništvo na Pedagoški fakulteti v LJubljani.