Diskretna matematika
(DM)

Učitelj: Marko Petkovšek
Asistent: Gregor Šega


1. Izjavni, predikatni račun
2. Množice, relacije, funkcije, urejenosti
3. Teorija števil
4. Algebra
5. Teorija grafov