Računalništvo
(RAČ)

 Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom

Profesor: Tomaž Pisanski
Asistent: Boris Horvat
Korektor: Klemen Pleško


Predmet Računalništvo (TM + PM) se predava v šolskem letu 2006/2007 na Fakulteti za Matematiko in Fiziko Univerze v Ljubljani. Predmet je obvezen za študente 2. letnika univerzitetnega študija pedagoške matematike in za študente 2. letnika univerzitetnega študija teoretične matematike.

Registracija v sprotni način dela pri predmetu je možna do 31.10.2006