Numerične metode 2
(NM2-IŠRM)

 Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom

Predavatelj: Jernej Kozak
Asistent: Emil Žagar


V okviru predmeta si bomo ogledali: aproksimacijo podatkov,
interpolacijo s polinomi, zlepke, numerično odvajanje, numerično
integriranje, numerično reševanje navadnih diferencialnih enačb in
robne probleme.