Matematika 1 - NTF TEX
(MAT1NTFTEX)

Asistent: Dejan Velušček
Asistent: Martin Raič


Matematika 1 je temeljni predmet in predstavlja osnovo za fiziko, mehaniko,
informacijske tehnologije in strokovne predmete.
Študent spozna
osnovne pojme matematične analize (limita, odvod, integral) in linearne
algebre (ravnine in premice v prostoru, sistemi linearnih enačb,
matrike).