Verjetnostni račun
(VERRAC 4)

 Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom

Asistent: Gregor Šega


Elementarna verjetnost, slučajne spremenljivke, pričakovana vrednost, pogojna pričakovana vrednost, rodovne in karakteristične funkcije, limitni izreki, markovske verige, procesi v zveznem času