Verjetnost in statistika - FRI
(FRI-VS)

 Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom

Predavatelj: Aleksandar Jurišić
Asistent: Gregor Šega
Asistent: Oliver Dragicevic


Predstaviti osnove teorije verjetnosti in njeno uporabo v
statistiki, predstaviti osnove statistike (definicija verjetnosti, slučjne spremenljivke in vektorji, diskretne in zvezne porazdelitve, matematičo upanje, disperzija in višji momenti, karakterističe funkcije, zaporedja slučjnih spremenljivk in slučjni procesi, osnovna naloga statistike, ocenjevanje parametrov, testiranje statističih hipotez, analiza variance, kovariance in linearne regresije).