Podatkovne strukture in algoritmi
(PSIA)

 Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom

 Ta predmet zahteva ključ za vpis

Predavatelj: Matija Lokar
Asistentka: Sonja Valenčič
Asistentka: tadeja cesar
Asistentka: Klaudija Gerenčer


Nekaj o stvareh kot so časovna zahtevnost, sklad, dvojiško drevo, hitro
urejanje, gradnja minimalnega vpetega drevesa, dinamično programiranje
in podobno.