Mehanika kontinuumov
(MEHKONT)

 Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom

Asistent: Daniel Svenšek
Predavatelj: Rudi Podgornik


Elastomehanika in hidrodinamika. Veščine, ki jih ob tem pridobimo: občutek za tenzorje, spretnost pri pisavi z indeksi, občutek za zvezni opis.